skip to Main Content

Sau khi tiến hành khảo sát, đo đạt thì nhận thấy tổng quan nội thất nhà Chị đều làm từ gỗ nên để không làm “đứt mạch” kiến trúc nội thất chúng tôi đã tư vấn chị chọn khung vân giả gỗ.
Kế đến nhận thấy xung quanh nhà chị có bố trí rất nhiều cây xanh để tạo độ mát mẻ nhưng cũng là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi nên tiến hành đo đạt lắp toàn bộ hệ thống cửa trong nhà.

This Post Has 4 Comments
  1. Foodzie kazaa ning chartly movity sococo chartly balihoo sifteo odeo, twones imeem weebly convore chumby handango hipmunk ning greplin hojoki, mog kaboodle zoho foodzie blekko empressr balihoo unigo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *